ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο ιστότοπος περιορίζει την συλλογή των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη μόνο στο ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης επιλέξει να ζητήσει επικοινωνία με τον ιστότοπο, ώστε να θέσει προβληματισμούς ή/και ερωτήματα.

Τα δεδομένα που αποστέλλονται μέσω της συμπλήρωσης της ενδεδειγμένης φόρμας επικοινωνίας, που έχει τεθεί στη διάθεση των χρηστών/επισκεπτών του ιστότοπου, όπως το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) δεν αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων. Σε καμία περίπτωση από τον ιστότοπο δεν γίνεται συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση, ή περαιτέρω διάθεση των παραπάνω δεδομένων και για κανένα σκοπό και από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και ειδικότερα, για σκοπούς εμπορικής ανάλυσης ή εκμετάλλευσης. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνον για την διεκπεραίωση της επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και του ιστότοπου. Ο διαχειριστής προβαίνει σε άμεση διαγραφή των δεδομένων που διατίθενται εκουσίως από τον χρήστη/επισκέπτη μέσω της φόρμας επικοινωνίας, αφού έχει αποσταλεί απάντηση, σχετικά με το αίτημα που έχει υποβληθεί από τον τελευταίο. Ο ιστότοπος απαγορεύει την εμφάνιση των δεδομένων του χρήστη/επισκέπτη σε οποιοδήποτε δημοσίως προσβάσιμο ιστότοπο. Απαγορεύεται αυστηρά από τον διαχειριστή του ιστότοπου η παραχώρηση των δεδομένων του χρήστη/ επισκέπτη σε τρίτους.

Ο ιστότοπος δεν απαιτεί κανενός άλλου είδους στοιχείο για την προσωπικότητα του χρήστη/επισκέπτη και άλλου είδους προσωπικά δεδομένα από τον ιστότοπο από την στιγμή που δεν απευθύνεται ερώτημα προς τον διαχειριστή του.

Ο ιστότοπος και ο διαχειριστής του δεν φέρουν ευθύνη εάν ζητηθεί από τον χρήστη/επισκέπτη να καταχωρήσει προσωπικά δεδομένα σε άλλες ειδικές φόρμες επικοινωνίας οι οποίες δεν ανήκουν στον ιστότοπο.