ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
MSc Law and Economics
Διαπιστευμένος διαμεσολαβητής Υπουργείου Δικαιοσύνης

Για λόγους ασφάλειας και ταχύτητας και για τη βέλτιστη και σωστή απεικόνιση του περιεχομένου, προτείνεται η περιήγηση με Brave Browser.

Τι είναι και γιατί να χρησιμοποιήσω τον Brave browser;
Λήψη
Κάνοντας κλικ, θα ανοίξει σε νέα καρτέλα η επίσημη σελίδα του Brave