ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αξιολογούμε κάθε υπόθεση, σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκεται, προτάσσοντας το συμφέρον του εντολέα μας. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τον εντολέα μας ως προς όλες τις πτυχές της υπόθεσής του, με τη δέουσα πληρότητα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Εντοπίζουμε την βέλτιστη λύση και με τη συγκατάθεση του εντολέα μας, την εφαρμόζουμε στην πράξη.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Μετατρέπουμε την εντολή σε υψηλής ποιότητας εκπροσώπηση εξωδίκως και δικαστικά. 

ΔΙΚΤΥΟ

Το δίκτυο των συνεργατών μας σε όλη τη χώρα εγγυάται την αποδοτική εκτέλεση της εντολής μας.

WORKFLOW

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπόθεσης, εφαρμόζουμε διαδικασίες project outsourcing με τους συνεργάτες μας.