ΤΟΜΕΙΣ

Το γραφείο ασχολείται με συγκεκριμένους τομείς δικαίου, πάνω στους οποίους ειδικεύεται. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η διαρκής επιμόρφωση σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο νομικό και κοινωνικό περιβάλλον, με στόχο την παροχή υπηρεσιών ασυμβίβαστα υψηλής ποιότητας για τους εντολείς μας. Οι τομείς αυτοί είναι:

Τραπεζικό δίκαιο

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής

Ανακοπή στην αναγκαστική εκτέλεση

Καταναλωτικό δίκαιο

Εμπορικό/εταιρικό δίκαιο

Πτώχευση